ییلاق گردسایه :

این قله که در مسیر خط الراس قله تروشوم به قله شاه معلم قرار دارد دارای طبیعتی بکر و دیدنی میباشد.

دیدنی های گردسایه :

طبیعت آرمیده در مه و بکری که در چشم نمیگنجد از زیبایی های این منطقه ییلاقی بی نظیر است.

آدرس گردسایه :

ییلاق گردسایه ازییلاقات زیبای بخش سردار جنگل فومن در ارتفاع ۲۰۸۰ متری در فاصله ۳۰ کیلومتری ماکلوان از منطقه ماسوله قرار دارد.

گردسایه فومن

منابع :

برگرفته از سایت www.damoonclub.ir

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here