معرفی پل خشتی تجن گوکه:

«پل خشتی تجن گوکه»، از معدود بناهای میراثی است که قبل از انقلاب در فهرست بناهای میراثی کشور به ثبت رسیده است. این پل خشتی در ۲۰ دی ماه ۱۳۵۵ و به شماره ۱۴۳۲ توسط وزارت فرهنگ و هنر ثبت میراثی شد. بخش هایی از این پل از سوی میراث فرهنگی در سالهای گذشته، مرمت شده  ولی به دلیل احداث کانال های آب بر  همعرض رودخانه «شمیرود» و مرداب شدن آب، تعدادی از دهانه های پل از رسوبات انباشته شده است. همچنین رشد گیاهان بر بدنه و حریم یک بنای میراثی، سرعت تخریب را بالا  برده است.مسیری که پل تجن گوکه روی آن ساخته شده در طول تاریخ، یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به شمار می‌رفته است و راه قدیم معروف به شاه عباسی به شرق گیلان و سیاهکل از این محدوده عبور می کرده است.بر اساس یادداشت های شادوران منوچهر ستوه، دو دهکده «تجن» و «گوکه»  از دهکده های کهن و نامدار لاهیجان است که بعدها «تجن گوکه» خوانده شده است.

پل خشتی تجن گوکه
معماری پل خشتی تجن گوکه:
در بازوی جنوبی یک اطاق و یک دهانه کوچک است. قطر طاق این دهانه از تیزی طاق  تا سطح پل ۶۵سانتی متر و پهنای این دهانه ۲متر است. اطاق بازوی شمالی، مربع شکل و به ابعاد  ۱۳۵ سانتی متر که در دو طرف پل دو در ورودی به پهنای ۶۳ و بلندی ۱۴۵ سانتی متر ارد. در دنباله این بازو هلال جناقی طاقی نظیر بازوی جنوبی است که فعلا زیر خاک است.این بخش از پل که زیر خاک رفته بوده، توسط میراث فرهنگی بیرون آورده شده و مرمت شده است. البته زیر پایه های پل از رسوبات تخلیه شده ولی حریم پل همچنان مملو از رسوبات رودخانه است.
پل خشتی تجن گوکه
مرمت این بنا:

هرچند میراث فرهنگی در سال ۹۰ بخشی از آجرهای را تعویض و پل را مرمت کرده است، ولی رشد انجیرهایی که ریشه های خود را تا عمق ساروج رسانده اند؛ نگرانی تخریب را سرعت بیشتری می بخشد.

پل خشتی تجن گوکه
جاذبه های اطراف بنا:

پل خشتی نیاکو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here