معرفی پارک ساحلی تولم شهر(مرجقل) :

این پارک در ضلع غربی شهر صومعه سرا و در کنار رودخانه واقع است . در دو طرف آن پل عبور و مرور قرار دارد، زیر این پل رودخانه ای زیبا قرار دارد که در یک سمت این رودخانه، پارک بازی وجود دارد. در پارک بازی امکانات تفریحی از قبیل ؛تاب ، سرسره ، چرخ فلک وسایر امکانات رفاهی و بهداشتی وجود دارد . پارک متصل به شهر است و می تواند در جذب جمعیت خسته نقش زیادی داشته باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here