موزه میراث روستایی:

گیلان موزه میراث روستایی گیلان فکر تأسیس این موزه برای نخستین بار پس از زمین لرزه خرداد ۱۳۶۹ گیلان – زنجان، که روند تخریب بناهای سنتی را شدت بخشید، توسط دکتر محمود طالقانی شکل گرفت. بر پایه ی مطالعاتی که با هدف شناسایی ویژگی های فرهنگی – معماری روستاهای گیلان انجام شد، ۹ حوزهی فرهنگی – معماری در گیلان شناسایی شد. هر یک از این حوزه ها با بازسازی یک روستا در محل موزه معرفی می گردد. که این حوزه ها شامل:

۱) روستای جلگهی شرق

۲) روستای جلگهی مرکز

۳) روستای جلگهی غرب

۴) روستای کوهپایه ی غرب

۵) روستای کوهستان غرب

۶) روستای کوهپایه ی شرق

۷) روستای کوهستان شرق

۸) روستای ساحل غرب

۹) روستای ساحل شرق

درباره بناهای ایجاد شده :

اساس کار جهت انتقال بناها به این ترتیب است که، ابتدا، گروهی از کارشناسان جهت شناسایی بناها به روستاهای مورد نظر اعزام شده و بناهای دارای ارزش برای انتقال به موزه شناسایی و مطالعه می شوند. پس از تکمیل مطالعات، بنا برداشت معماری و پلاک گذاری (عمل عکس نقشه کشی در معماری جهت احداث بنا که از روی بنای احداث شده نقشه تهیه می شود) می شود تا دوباره سازی آن میسر شود. پس از واچینی و انتقال مصالح به موزه، به نام اهدا کننده یا فروشنده ی بنا در محل طراحی شده دوباره چینی (ساخت دوباره بنا با همان مصالح اصلی مانند در ها و پنجره ها ، ستون ها ، پله کانها ، نرده ها و … ) می شود. خانه های منتقل شده به موزه دربرگیرنده همه گونه های موجود در حوزهی مورد مطالعه و بیانگر طبقات مختلف اجتماعی روستاست. این خانه ها براساس مطالعات مرده شناسی و با استفاده از ابزار و اشیای سنتی و با توجه به وضعیت اولیه ی آنها چیدمان می گردند. هر مجموعه مسکونی علاوه بر خانه مسکونی شامل عناصر جانبی از قبیل انبار برنج ، طویله ، إنه مرغ، تلمبار ، چاه آب ، باغ و توالت است که بسته به نحوه معیشت ساکنان بنا در مجموعه شکل می گیرند. هدف از ساخت موزه ی میراث روستایی گیلان ، حفظ فرهنگ بومی، فن ساخت و دانش نانوشته ای است که در روستاهای گیلان وجود داشته است . در این مجموعه، علاوه بر معماری روستایی مناطق مختلف استان، سایر عناصر فرهنگی مربوط به ابزارهای زندگی و کار، خوراک، پوشاک و هم به نمایش در آمده است.

 


منابع:

کتاب جاذبه های گردشگری گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here