موزه مردم شناسی ماسوله:

این موزه در مدخل ورودی شهرتاریخی ماسوله که درمنتهاالیه استان گیلان در ۶۳کیلومتری رشت و در۳۶کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن واقع شده درسال۱۳۸۱تاسیس وشروع به فعالیت کرد.

درداخل موزه درسه بخش ،مجموعه ای ازاشیاء مربوط به فرهنگ مردم ماسوله به نمایش گذاشته شده است:
بخش اول:اسنادووسایل مربوط به صد سال اخیرمنطقه ماسوله واطراف ان است.
بخش دوم:اسناد و وسایل مربوط به دوقرن اخیرمنطقه ماسوله و روستاهای اطراف ان.
بخش سوم:وسایل مربوط به چهارقرن اخیر.
این وسایل شامل اثاثیه وابزارالات جنگی،دست ساخته ها ودست اوردهای فنی وشکاروبه طورکلی شامل وسایل زندگی مردم ماسوله،وسایل زراعت،وسایل
ارتباطی وسفالینه هاواشیاءبسیارزیباوقیمتی میباشدکه جنس وسایل از چوب،سنگ،شیشه،چرم،کاغذوغیره است.
وسایل موجوددرموزه، داخل ویترینهابازیرنویس تالشی که زبان محلی مردم انجاست همچنین به زبان فارسی وانگلیسی قراردارد.این موزه تنهاموزه شخصی ایران میباشدکه توسط یکی ازافرادفرهنگ پژوه به نام فرهادشرفی ماسوله ای تاسیس شده است.
این موزه درتعطیلات نوروزدریک طبقه به صورت ساختمانهای گلی وسنتی بنا شده است ودارای۳اطاق بامجموع مساحت۶۰مترمربع ومحوطه ای حدود۲۰۰مترمربع است. انواعی ازلباسهای سنتی وپوششهایی مثل جوراب، گیوه،روسری،جلیقه،انوایی ازعروسکهای دست سازی که باذوغ وسلیقه افراد انجا ساخته شده وهمچنین انواعی ازابزارهای نخ ریسی ،شانه پشم که باآن گره های پشم را باز میکنند درون محوطه قراردارد.درداخل موزه انواع کوزه ها،جام ها،کفش های سنتی،پولهای قدیمی اعم ازسکه ای وکاغذی اسنادوشناسنامه قدیمی همچنین انواعی از چینه های گلی ،کتیبه،انواع داس،گهواره،وسایل کوبیدن برنج،وسایل درو،کوزه ها و ترازوی چوبی، قرآن قدیمی،جای قلم،صندوق گرد،هاون،جای سوزن،رادیو،وسایل شالبافی،سازسورنا،چپق،رنده،آسیاب دستی وغیره وجود دارد.

موزه مردم شناسی ماسوله
موزه مردم شناسی ماسوله

منابع:

برگرفته از سایت: www.kojaro.com

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here