موج‌ شکن انزلی:

موج‌شکن انزلی که برای جلوگیری از آسیب رساندن موج‌های دریا به کشتی‌ها و قایق‌ها ساخته شده بود، اکنون به محلی برای تفریح بدل شده است. تقریبا هر بازدیدکننده از انزلی، یک عکس یادگاری در کنار موج‌شکن دارد. گردش روی موج‌شکن بندر انزلی و تماشای منظره دریا و کانال و ساحل انزلی و بلوار ساحلی انزلی از فراز آن، خاطره‌ای فراموش‌نشدنی برای هر گردشگری خواهد ساخت.

موج‌ شکن انزلی
موج‌ شکن انزلی
موج‌ شکن انزلی

جاذبه های اطراف:

دهکده ساحلی بندرانزلی

گورستان لهستانی بندر انزلی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here