منظره جاده قدیم رشت – قزوین :

جاده قدیم رشت – قزوین از منطقه امامزاده هاشم تا شهر رستم آباد ، دارای مناظر زیبایی از رودخانه سفید رود و کشتزارهای پیرامون آن می باشد . توجه داشته باشید که این مسیر دو طرفه و جزء مسیرهای جاده ای پر خطر می باشد.

جاذبه های اطراف منظره جاده قدیم رشت – قزوین :

موزه میراث روستایی سراوان

رستم آباد


منابع :

کتاب سرزمین گیلان نگین سبز ایران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here