منارۀ بازار گسکر:

این منارۀ آجری بر سر راه دهکدۀ جاده کنار به آبادی مناره بازار در طرف راست جاده بنا شده، بانی آن را به مردی به نام چل گوش چمنی نسبت می دهند و قدمت آن را به قرن دوم و سوم هجری می رسانند. مصالح این مناره از آجر و ملات آن ساروج است. این مناره به شمارۀ ۲۶۸۱ آثار ملی میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

ویژگی های منارۀ گسکر :
  • با توجه به شکل مناره و مصالح بکار رفته در آن می‌توان مناره گسگر را یادآور مناره‌های عظیم سلجوقی در دیگر مناطق ایران دانست و در رده مناره‌های دوره  سلجوقی قرار داد.
  • این مناره در زلزله ۱۳۶۹ گیلان به شدت آسیب دید.
معماری منارۀ گسکر :

ارتفاع مناره بازار گسکر ۲۹ متر و قطر آن در پایه ۷ متر و در بخش فوقانی ۳۵/۲ متر است و مناره شکل مخروطی دارد. یک ستون نگهدارنده در وسط به عنوان تکیه گاه به ابعاد ۵۵×۵۵ سانتیمتر به پلکان مارپیچ داخلی و جداره بیرونی مناره ایستائی داده‌است.مناره با آجرهای مربع شکل به ابعاد ۱۳×۱۳ سانتیمتر و قطر ۶ سانتیمتر بنا گردیده و جز در قسمت فوقانی که دو نوار آجرکاری تزئینی آن را زینت داده، در سایر قسمت‌ها کاملاً ساده و بدون آلایش است.

مسیر دسترسی :

این مناره در روستای مناره بازار دهستان طاهرگوراب از توابع شهرستان صومعه سرا و در ۳۶ کیلومتری غرب شهرستان رشت واقع شده‌است اما متاسفانه هیچ کتیبه‌ای که تاریخ بنا و بانی آن را معرفی کند، وجود ندارد.

جاذبه های اطراف مناۀ گسکر :

حمام کسماء

محوطه تارخی هفت دغنان

مرمت و نگهداری :

این بنا در حال بازسازی است.


منابع :

کتاب سرزمین گیلان نگین سبز ایران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here