مسجد چله خانه:

این بنا در محله چله خانه شهر رشت و بقعه میرنظام الدین واقع گردیده و ازآثار دوره قاجاریه است . محراب بنا گچبری ساده و به آیات و عباراتی مزین است . بام بنا سراسر سفال سر است و گلدسته ای آجری دارد . آرامگاه دکتر حشمت – همرزم میرزا کوچک جنگلی – در حیاط مسجد واقع است.

مسجد چله خانه

جاذبه های اطراف بنا:

مسجد حاج صمدخان

خانه میرزاکوچک خان جنگلی


منبع:

سایت:   seeiran.ir

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here