معرفی مسجد حاج صمدخان:

مسجد حاج صمدخان در سال ۱۳۳۴ هجری قمری به دست حاج صمدخان تاجرباشی شیروانی در زیربنای ۴۵۰ مترمربع ساخته شده و دومین مسجد تاریخی و چهارمین مکان تاریخی رشت است. محراب ۲۴ مترمربعی مسجد دارای گچ بری‌های استادانه‌ای است و دو کتیبه روی آن کار شده که در کتیبه سمت راست موقوفات مسجد و در کتیبه سمت چپ شعری در نیایش خداوند نوشته شده است. چهار ستون پنج متری با سرستون‌ها و گنبد گچ بری شده از دیگر زیبایی‌های تاریخی مسجد حاج صمدخان رشت است. نبر مسجد به دست حاج بابا ولد کربلایی و علی نقی بادکوبه‌ای در سال ۱۳۳۵ هجری قمری ساخته و در آن هیچ میخ و پیچ فلزی به کار نرفته است. یک منبر دیگر اثر همین استادکار در حرم علی وجود دارد.مسجد حاج صمدخان در سال ۱۳۸۸ و با استفاده از کمک‌های مردمی بازسازی شد.

واقع در شهر رشت

مسجد حاج صمدخان
مسجد حاج صمدخان
مسجد حاج صمدخان
جاذبه های اطراف:

حمام عمومی حاجی جعفر رشت

عمارت کلاه فرنگی رشت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here