معرفی مسجد جامع جورشر:

مسجد جامع جورشر در جوشیر لشت نشاء واقع شده و بانیان آن محمد خان و میر اسماعیل در دوره قاجار بوده اند.

مسجد جامع جورشر
معماری مسجد جامع جورشر:

مسجد جامع جورشیر دارای پلان مستطیل شکل و چهار ستون چوبی در داخل شبستان در دو طبقه است. طبقه اول مخصوص مردان و طبقه بالا مربوط به زنان است.کاشی کاری ازاره هفت رنگ با نوشته های آیات قرآنی به خط ثلث است. سنگ مرمر کنار محراب دارای ۶ بیت شعر به تاریخ ۱۲۰۶ ه ق است. اروسی های قدیمی با شیشه های رنگارنگ و دستک حاشیه طبقه بالا جالب توجه است.

مسیر دسترسی:

مسجد جامع در محله جورشر لشت نشاء و در سر بازار واقع شده است.

جاذبه های اطراف بنا:

سد بیجار

مرمت و نگهداری:

بر اساس کتیبه موجود بنا در سال ۱۳۱۸ ه ق مرمت شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here