معرفی سفیدرود (قزل اوزن):

دو ویژگی زمین ریخت شناسی مهم و نادر در این حوضه مشهود است. یکی این که خط تقسیم البرز را شکافته و با جدا کردن حوضه های بستۀ دریاچۀ ارومیه و مسیلۀ قم از یکدیگر، آب های بخشی از منطقۀ داخلی فلات را به دریای کاسپین هدایت می کند. دومین ویژگی این حوضه به خاصیت آب و هوایی برمی گردد. در این حوضه آبریز، رود از مناطق کم بارش به منطقه ای بسیار پربارش منتهی می شود.

سفیدرود (قزل اوزن)
سفیدرود (قزل اوزن)

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here