معرفی رودخانه روویرمونی (کل خان چای):

این رودخانۀ کوچک که در جنوب رودخانۀ خواجه کریم چای و جنوب غربی شهر آستارا قرار دارد، از کوهپایه های جنگلی سرچشمه می گیرد و مهم ترین سکونت گاه انسانی آن روستای ویرمونی است. این رودخانه پس از ورود به جلگه در منتهی الیه شهر آستارا به دریای کاسپین می ریزد. آبادی های برزنا، تله خان و هودول در این حوضه قرار دارند. در حوضۀ آبریز رودخانۀ ویرمونی ۷ چشمه شناسایی شده است که از معروف ترین آنها می توان به چشمۀ «حاتم» در آبادی تله خان، « آقاباباهونی» در آبادی هودول و «توریه» و «خان بلاغی» در آبادی ویرمونی اشاره کرد. این رودخانه در کوهستان جهتی جنوب غربی- شمال شرقی دارد و پس از ورود به جلگه با تغییر مسیری محسوس به سمت جنوب شرقی منحرف می شود، سپس در حوالی شهر آستارا دوباره تغییر جهت داده و این بار با جهتی شرقی به سمت دریای کاسپین روانه می شود. از دیگر رودخانه های منطقه، رودخانۀ دربند است که در کوهپایه های غربی روستای دربند در جنوب غرب تالاب استیل واقع شده است و آب آن به تالاب استیل وارد می شود.

رودخانه ویرمونی

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here