معرفی رودخانه خوشابر (قبله آب):

از رودخانه های مستقل تالاب انزلی است و از کوه چپرپشته سرچشمه می گیرد. آبادی های رودبارسرا، یگان محله، خسل محال، سیاه بیل محله، گالش خیل و اشترکان در حاشیۀ آن واقع شده اند و در نهایت به تالاب می ریزد. میان رودخانه های چاف رود و امام زاده شفیع، رشته کوه های کم ارتفاع جنگلی قرار دارد که سرچشمۀ چندین حوضۀ کوچک است که میزان گسترش شان در منطقۀ کوهستانی کم است.

رودخانه خوشابر

منبع:
کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here