معرفی رود خواجه کریم چای (ملاهادی چای یا مرداب):

مساحت این رود برابر با ۵/۴۶ کیلومتر مربع است. طول آبراهه ی اصلی ۷۱/۱۴ کیلومتر و تا مصب رودخانه ۲۱ کیلومتر است. شاخۀ اصلی آن را قره سو هم می نامند. این رودخانه در جنوب رودخانه آستاراچای واقع شده و یکی دیگر از رودخانه های شهر آستارا است که از رودخانه های مستقل زیرحوضۀ تالش است و آب آن مستقیماً به دریای کاسپین وارد می شود. مهم ترین سکونتگاه انسانی آن شهر آستارا است و آبادی های شاتارود، سوژایه، خانه های آسیاب،جبرییل محله، عسگرآباد، عنبران محله، شیخ علی محله و بیجار بین در حوالی رودخانه قرار دارند. این رود از ارتفاعات شمال غرب آبادی اسبه نه سرچشمه می گیرد و دارای سه شاخۀ اصلی است. شاخۀ شمالی آن خواجه گری و شاخۀ جنوبی آن ملاهادی چای و شونان است. در این حوضه ۸۲ چشمه شناسایی شده که از معروف ترین آنها می توان از چشمۀ «مرادی دره» در آبادی سواژیه، «کوتی هونی» در آبادی ترک محله، چشمۀ «آب گرم» در آبادی عیوض لر، «بندی هونی» در آبادی شونان رود، «یولاهونی» و «کوروچشمه» در آبادی خانه های آسیاب، «یوله چشمه» «ورزوهونی» در آبادی شیخ محله و «سقه هونی» در آبادی عنبران محله نام برد. رودخانه در کوهستان مسیری شمال شرقی و در جلگه مسیری شرقی را می پیماید. خواجه کریم چای در شهر آستارا دارای پیچان رودی بسیار زیبا با خمش جنوب سوی است. رژیم جریان رودخانه دائمی و از نوع بارانی – برفی است و دارای دو دورۀ پر آبی در زمستان و پاییز است. بیشینۀ آبدهی این رودخانه در ماه مهر برابر با  ۳/۲۴کمینۀ آن در ماه مرداد ۰/۳۱ و آبدهی سالیانۀ آن ۴۰/۱ متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه آب شناختی خانه های آسیاب در این حوضۀ آبریز قرار دارد.


منبع:

کتاب رودهای گیلان

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here