معرفی خانه فرهنگ رشت:

این بنا در رشت واقع شده و از طریق کوچه ای باریک به گذر اصلی محله مرتبط است.کلیه ی فضا های هم جوار این بنا مسکونی است.ساختمان در جبهه شرقی زمین ساخته شده وقدمت آن حدود۱۰۰ سال است.

خانه فرهنگ گیلان
معماری خانه فرهنگ رشت:

بنا دارای حیاطی وسیع با ایوان و شاه نشین مشرف به حیاط است.دیوارهای حیاط آجر وداری قوس بندی هستند.برای جلوگیری از نفوذ آب باران بر روی دیوارهای محوطه ی حیاط سطح آن سفال پوش شده است.سقف بنا سفالی است ودو لوجنک به طور قرینه بر آن قرار دارد.حوضی به شکل دایره وبسیار کوچک درحیاط ودرمحور ایوان قرار گرفته است. باغچه به شکل U است وحوض در وسط فرو رفتگی آن قرار دارد .سطح وسیع باغچه ها را چمن ودرختان وگیاهان پوشانده اند .درختانی چون پرتقال ونخل که بیشتر جنبه تزیینی دارند درباغچه دیده میشوند.کشیدگی شرقی-غربی ساختمان برای بهره بردن از بهترین کوران ومناسب ترین آفتاب درطول سالاست.محوطه سه در ورودی دارد دو در درجبهه شرقی ودیگری درجبهه غربی برای ورودبه ساختمان دو پلکان کوچک وجود دارد که به طور قرینه در دو سمت ایوان قرار گرفته است.این قرینگی به نوعی در کل پلان بنا به چشم می خورد. نمای ساختمان ترکیبی است از دو رنگ سفید و آبی است . بدنه ی ساختمان با رنگ سفید پوشیده شده وتمام روزنه ها آبی اند . ارسی که ازوسط شاه نشین در طبقه دوم رو به ایوان باز می شود و سه دری است با تزئینات چوبی سیار ظریف وزیبایی ساخته شده هم خوانی کاملی با ایوان و فرم خاص جان پناه ان دارد.جفت ستونها ی وسط ایوان چوبی هستند وسر ستون گچی بر آن فرار دارد.این بنای زیبا امروزه مرگز پرورش و ترویج فرهنگ ناب گیلان درتمام زمینه های فرهنگی می باشد.

خانه فرهنگ گیلان
مسیر دسترسی:

این بنا در محله ی درساغری سازان رشت ودرپشت خانه رحمت سمعیی واقع شده است.

جاذبه های اطراف:

حمام عمومی حاجی جعفر رشت

سبزه میدان رشت

خانه فرهنگ گیلان
مرمت و نگهداری:

با نیک اندیشی دوستداران فرهنگ و میراث گیلان این بنای ارزشمند خریداری ، مرمت و حفاظت شده است.

خانه فرهنگ گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here