معرفی تالاب سیاه درویشان :

منطقه سیاه درویشان از توابع بخش تولمات شهرستان صومعه سراست. تالاب سیاه درویشان، از زیباترین تالاب های خاورمیانه محسوب می شود، که از نظر زیست محیطی حائز اهمیت فوق العاده ای است.روستای نرگستان، با سیاه درویشان همجوار است و به تالاب راه دارد واز آنجا با قایق در عرض ۵ دقیقه به تالاب انزلی می رسید. برای رفتن به سیاه درویشان و نرگستان صومعه سرا باید به سمت هنده خاله حرکت کرده در مسـیر بـه سمت تالاب در اطراف درختان صنوبر به وفور دیده می شوند. مسیر پر از دشـت هـای زیبا ، شالیزارهای برنج و درختان صنوبر است. در ۵ کیلومتری صوفیان ده، ورودی سـیاه درویشان تالاب گل لاله قرار دارد. برای رسیدن به تالاب سیاه درویشان باید از پل رودخانه در ۵ کیلومتری روستای سیاه درویشان عبور کرد و سپس با قایق به تالاب رفت. این تالاب در ادامه تالاب انزلی قرار گرفته و تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد.

تالاب سیاه درویشان
تالاب سیاه درویشان
تالاب سیاه درویشان
تالاب سیاه درویشان
تالاب سیاه درویشان
تالاب سیاه درویشان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here