معرفی بهشت کاکتوس ها:

این مجموعه در سال ۱۳۵۶ه.ش در خیابان فارابی تاسیس یافته که شامل ۲۲۰۰ نوع کاکتوس از کشورهای برزیل، مکزیک، پرو،بولیوی، آرژانتین و آمریکای جنوبی می باشد. پیرترین کاکتوس خاورمیانه در این مجموعه نگهداری می شود.آدرس نمایشگاه: آستارا، خیابان فارابی، کوی نهم

بهشت کاکتوس ها
بهشت کاکتوس ها
بهشت کاکتوس ها
بهشت کاکتوس ها
جاذبه های اطراف:

پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here