بقعۀ ۱۲ امام زاده:

این بقعه در روستای ملاط در جنوب شرقی لنگرود واقع شده و مدفن ۱۲ تن از سادات کیایی گیلان است. ساختمان زیارتگاه را به سیدرضی کیا نسبت می دهند. وی هنگام احداث آن در این محل بناهای متعدد و بازار بزرگی در اطراف آن به وجود آورد. ساختمان قدیمی که در حاشیۀ ایوان ها و ستون های چوبی آن تصاویر مذهبی نقاشی شده بود، به بهانۀ بازسازی ویران و نقاشی های دیواری آن از بین رفته است.

واقع در شهرستان لنگرود

بقعۀ ۱۲ امام زاده
بقعۀ ۱۲ امام زاده
بقعۀ ۱۲ امام زاده
بقعۀ ۱۲ امام زاده
جاذبه های اطراف:

خانه هدایتی

دریاچه کومله


منبع:

کتاب جاذبه های گردشگری

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here