بقعۀ سید حمزه و سید سلیمان:

آرامگاه در امامزاده سید حمزه و سید سلیمان از ابنان امام موسی کاظم (ع) در نفوت لولمان فومن که به نوشتۀ رابینو چشمۀ آب گوارایی زیر بنای امام زاده است.

واقع در شهرستان صومعه سرا

بقعۀ سید حمزه و سید سلیمان
جاذبه های اطراف:

تالاب سیاه کِشیم

شهر تاریخی هفت دغنان


منابع:

کتاب سرزمین گیلان نگین سبز ایران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here