بقعۀ دوالکوه (دو عالم):

بر سر ارتفاعی جنگلی در خاک آلیان فومن بر مرز آلیان و تنبان بقعه ای چوبین که میان صحن بقعه صندوقی چوبی وجود دارد.

واقع در شهرستان صومعه سرا

بقعه دوالکوه
بقعه دوالکوه
جاذبه های اطراف:

پل تاریخی گوراب تولم

دشت گاز گیشه


منابع:

کتاب سرزمین گیلان نگین سبز ایران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here