معرف باغ محتشم :

باغ محتشم ( پارک شهر رشت) پارک شهر رشت قدیمی ترین پارک رشت می باشد که باغ محتشم نیز نامیده می شود و دارای دو بخش شهربازی (قدس) و باغ است. قدمت پارک شهر یا باغ محتشم که امروزه پارک اصلی شهر رشت محسوب می شود، به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می رسد.

باغ محتشم

 


منابع :

کتاب جاذبه های گردشگری استان گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here