امامزاده نرگس خاتون:

امامزاده نرگس خاتون …عمه اما مزادگان ابراهیم و قاسم آستارا و خواهر بی بی در باکو…از فرزندان امام موسی کاظم ع که بهمراه برادرش در حال جنگ و گریز از اعنال بنی عباس بود..در حال فرار بهمراه امام زادگان ابراهیم و قاسم بطرف باکو ( پناهنده شدن به خواهرش ) در چوبر کنونی مجروح و به رحمت خدا  می رود و در همتنجا در سال ۲۵۳ هجری قمری مدفون می شود که برادرزادهایش نیز بعداز چند روز به سیبلی کنونی در استارا می رسیدند  که توسط اعمال بنی عباس در جنگ تن به تن بشهادت می رسیدند و زیارتگاه این دو امام زادگاه در آستارا است. اماکن و امام زاده های موجود در منطقه تالش می تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی نقش مهمی داشته باشد .یکی از این مکانها بقعه نرگس خاتون از نوادگان امام موسی کاظم (ع )در شهر چوبر تالش می باشد.

امامزاده نرگس خاتون
امامزاده نرگس خاتون
جاذبه های اطراف بنا:

پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا

دریاچه استیل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here