امامزاده مصطفی سیکاش:

آقا سید مصطفی سیکاش در دل جنگل‌های سیاهکل و در ۱۶ کیلو متری این شهرستان و در روستای سیکاش واقع شده است. آثار یک چاه قدیمی که به تازگی آن را پر کرده اند در نزدیکی مزار آقاسیدمصطفی قرار دارد. فاصله مقبره امامزاده تا جاده اصلی ۵ کیلومتر بوده که تمامی این مسیر جاده خاکی، همراه با مناظر بسیار زیبا و چشم نواز است.

واقع در شهرستان سیاهکل

روستای سیکاش
روستای سیکاش
روستای سیکاش
جاذبه های اطراف:

قلعه کوتی

منطقه آغوزی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here