معرفی آرامگاه پورداود:

این بنا در داخل بازارچه ی سبزه میدان شهر رشت قرار دارد و در گذشته مکتب خانه ی استادپور داوود بوده است . استاد ابراهیم پور داوود در پانزدهم اسفند ۱۲۶۴ هـ.ش در محله ی سبزه میدان رشت بدنیا آمد . وی در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در دانشگاه تهران استاد رشته حقوق در ایران باستان و همچنین صاحب کرسی ادبیات در زمینه ی اوستا و فرهنگ ایران و پارسی باستانی شد . معماری آرامگاه خانوادگی استان پور داوود مستطیل شکل و با ابعاد ۷× ۲×۴ متر بوده و ارتفاع آن از زمین تا زیر شیروانی ۴۵/۴ سانتی متر است . این بنا دارای یک در و ۶ پنجره است .

واقع در شهرستان رشت

آرامگاه پورداود
آرامگاه پورداود
آرامگاه پورداود
آرامگاه پورداود
آرامگاه پورداود
جاذبه های اطراف:

سبزه میدان رشت

ساختمان شهرداری رشت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here